Transakcje na giełdzie – jak to się robi?

1 czerwca, 2022
Kontrakty forward stały się nadzwyczaj ważnym narzędziem w budowie nowoczesnego rynku inwestycyjnego. Kontrakty forward tyczą się kupna, bądź sprzedania aktywów po ustalonej cenie w przyszłości. Nie muszą one dopełniać wymogów ustalanych przez giełdy.

Obie strony uzgadniają rozliczenie transakcji w dniu dostawy.

Czyżbyś nie mógł przerwać naszego artykułu? To dla nas niezwykle miła wiadomość – zatem kontynuuj wyszukiwanie (autopart.pl/akumulatory-semitrakcyjne) na następnej stronie.

W wypadku kontraktu forward, większość kontraktów jest dokonywana w formie dostawy produktu, bądź rozliczenia gotówkowego. Transakcja terminowa przypuszcza, że produkt, bądź walor jaki jest jej przedmiotem, wolno będzie kupić, bądź zbyć po cenie korzystniejszej aniżeli wyznaczono w kontrakcie. Sprzedawca spodziewa się, że do czasu osiągnięcia transakcji kurs dobra spadnie poniżej wyznaczonego, a więc wypracuje sprzedając dobro po cenie większej od rynkowej. Z kolei nabywca spodziewa się podniesienia ceny, dzięki czemu będzie mógł odsprzedać kontrakt z korzyścią. Życzysz sobie szczegółów?

pieniądze w walucie euro

Autor: Butz.2013
Źródło: http://www.flickr.com

Kontrakty forward nie są obiektem obrotu giełdowego, są proponowane przez instytucje finansowe ich nabywcom, albo innym instytucjom finansowym. Dowolność w ustalaniu wymogów kontraktu, czyli brak normalizacji hamuje obrót nimi przede wszystkim z powodu braku płynności, lecz także nie muszą spełniać zastrzeżeń wyznaczonych przez giełdy, zaś data dostawy może być umownym dniem, wygodnym dla obu stron transakcji. Wypowiedzenie umowy zawartej w ramach kontraktu forward odbywa się także w drodze negocjacji między uczestnikami transakcji.

Prócz towarowych kontraktów foraward są również finansowe kontrakty forward na dostarczenie w wyznaczonym dniu danej liczby waluty. Kontrakty forward grają coraz to ważniejszą rolę na ogólnoświatowych rynkach kapitałowych. Charakteryzuje się je mianem układów terminowych.

Forex informacje sprawdź informacje na forexie wyznaczają wizualizację sytuacji rynkowej danej dewizy. Właściwie na każdej platformie brokerskiej można znaleźć serwis poświęcony wykresom cenowym, dzięki czemu można online monitorować aktualną kondycję rynkową i należycie reagować otwierając, bądź kończąc pozycję na parach walut. Jest możliwość modyfikować parametry wykresów przez transformację skali czasu, zmianę obrębu, lub wybór rodzaju wykresu. Jest sposobność zapisania wykresu i stworzenia swojego osobistego.

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.