Rozpoczęcie prowadzenia firmy a rozliczenia roczne z urzędem fiskalnym

16 maja, 2021
Zadaniem każdego przedsiębiorcy jest rozliczenie przychodów otrzymanych w ciągu roku podatkowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i innych źródeł – jeśli zostały uzyskane.

Mama i dziecko

Autor: Haylee Sherwood
Źródło: http://www.flickr.com

banki

Autor: Wheeler Cowperthwaite
Źródło: http://www.flickr.com
Zastosowanie właściwej deklaracji rocznej uzależnione będzie od wybranych reguł opodatkowania firmy, jakie zostały zgłoszone do urzędu skarbowego. Dla każdej z dostępnych form opodatkowania sporządzono odrębne formularze służące do rozliczenia przychodów otrzymanych z odpowiednich źródeł. Musimy też mieć na uwadze, iż przy różnych metodach rozliczeń panują trochę odmienne reguły możliwych do odliczenia ulg. Rozrachunki roczne przy zasadach ogólnych wedle skali podatkowej PIT-36. Na pewno osoby rozliczające się na zasadach ogólnych podług skali powinni wykorzystać do rozliczenia przychodów z działalności deklarację PIT-36. Co istotne, w danym zeznaniu mogą zostać udowodnione przychody otrzymane jedynie ze źródła objętego progresywnym podatkiem (zobacz aktywa trwałe). Jest to pomyślne rozwiązanie dla przedsiębiorców pracujących także na etat w innej firmie, jako że na jednym blankiecie powinny rozliczyć całość otrzymanych przychodów, a to oznacza mniej formalności.
Stworzoną deklarację co do zasady należy donieść do należytego urzędu skarbowego do 30 kwietnia następnego roku podatkowego. Blankiet przeznaczony jest również do rozliczenia dochodów dla jednostek rozliczających się razem z małżonkiem bądź samemu wychowujących dzieci. Odmienne rozliczenie roczne pit wiążą podatników, którzy wybrali podatek liniowy.

Co do zasady powinni oni rozliczyć zyski uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej na blankiecie PIT-36L. Co istotne, jeżeli przedsiębiorca uzyskał przychody również z innych źródeł , wtenczas powinien je rozliczyć na odrębnych formularzach.

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.