Reklama zewnętrzna
Bez kategorii / Marzec 8, 2018

Zewnętrzna reklama zwana jest z języka angielskiego outdoorową lub uliczną reklamą.
Outdoor znaczy reklamę, jaka jest eksponowana na zewnątrz na specjalnie do tego określonych nośnikach reklamy: billboardach, filarach ogłoszeniowych, nośnikach zainstalowanych na wiatach przystankowych bądź kioskach, tablicach elektronicznych czy też telebimach.